Zápis do Dětské skupiny Sovička na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

rádi bychom vás touto cestou informovali o zahájení zápisu do Dětské skupiny Sovička na školní rok 2021/2022. Zápis do Dětské skupiny Sovička bude zahájen dne 14. 5. 2021 a ukončen dne 14. 6. 2021.

Přihlásit dítě k docházce do dětské skupiny lze těmito způsoby

a, vyplněním přihlášky a zasláním scanu na e-mail sovicka@dvi.cz nebo

b, vyplněním přihlášky a zasláním originálu na adresu Dopravní vzdělávací institut, a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo  

c, předáním vyplněné přihlášky osobně po předchozí domluvě v prostorách Dětské skupiny Sovička na adrese Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 – Karlín

Došlé přihlášky budou posuzovány podle následujících kritérií:

dítě docházelo do DS Sovička ve školním roce 2020/20213 body
dítě bude docházet 5 dní v týdnu 5 bodů
dítě bude docházet 4 dny v týdnu4 body
dítě bude docházet 3 dny v týdnu3 body
dítě bude docházet 2 dny v týdnu2 body
dítě bude docházet 1 den v týdnu 1 bod
dítě bude docházet do DS se sourozencem3 body
dítě bude docházet pouze na celodenní docházku5 bodů
rodič dítěte je zaměstnancem Skupiny ČD 3 body

Bodový součet je pouze orientační a provozovatel dětské skupiny si může od rodičů vyžádat dodatečné informace nad rámec přihlášky nebo zohlednit i jiná kritéria.

Po ukončení zápisu budou rodiče neprodleně informování o přijetí/nepřijetí dítěte k docházce do Dětské skupiny Sovička. V případě nenaplnění kapacity dětské skupiny bude otevřeno druhé kolo zápisu.

Od září také dochází k úpravě ceníku služeb Dětské skupiny Sovička. Ceník platný od 1. 9. 2021 naleznete níže.

V případě dotazů jsme vám k dispozici: Bc. Marie Knoflíčková, marie.knoflickova@dvi.cz, +420 724 828 147. Rádi vám také po předchozí domluvě osobně ukážeme prostory Dětské skupiny Sovička a představíme naši vizi.