TÝM A KONTAKTY

Anna Jungová

vedoucí pečující osoba

Anička je naší vedoucí, má na starosti vše, co se týká Sovičky. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V předchozích letech pracovala jako chůva v rodinách, vychovatelka v dětském koutku, učitelka v mateřské škole v Praze a posledně jako pečující osoba ve firemní dětské skupině pro děti zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti. S dětmi ráda tvoří, učí je říkanky, básničky a vymýšlí pro ně různé aktivity.

+420 724 828 147

Anna.Jungova@dvi.cz

Bc. Nikola Beranová

pečující osoba

Niki u nás pracuje jako pečující osoba a v případě potřeby jako zástup vedoucí. Vystudovala pedagogiku na Univerzitě Karlově (obor Biologie a Výchova ke zdraví). Nyní pokračuje dále ve studiu na magisterském typu studia. Nikola je zkušená chůva – pracovala několik měsíců jako Au – pair v zahraničí, vedle studia i teď hlídá děti. Její velkou zálibou je sport, konkrétně gymnastika – Niki aktivně vede oddíl malých gymnastek TJ Sokol Bedřichov a má kvalifikaci jako rozhodčí. V Dětské skupině Sovička povede čtvrteční sportovní kroužek.

Nikola.Beranova@dvi.cz

Kateřina Nováková

pečující osoba

Káťa vystudovala střední pedagogickou školu a momentálně studuje na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. Obojí se zaměřením na učitelství pro mateřskou školu. Mezi dětmi je celý život ať už na kulturních akcích nebo na praxích v mateřských školách. Z dítěte, které se akcí účastní, přešla v jejich organizátora. Nejraději s dětmi tvoří a zpívá. Sama ve volném čase maluje, hraje na nástroje, zpívá, sportuje, tedy dělá od každého trochu.

Aneta Kozáková, Dis.

pečující osoba

Aneta je absolventkou Vyšší odborné školy se zaměřením na sociální pedagogiku a momentálně dokončuje bakalářské studium na Univerzitě Karlově. Práce s dětmi ji provází celý život – v minulosti pracovala jako chůva a také jako pečující osoba v jiné dětské skupině. Také vede kroužek mažoretek pod DDM. Pro děti ráda připravuje hudební aktivity.


Dětská skupina Sovička

Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 27378225 DIČ: CZ27378225
www.dssovicka.cz
sovicka@dvi.cz


DEJTE NÁM VÁŠ KONTAKT…

… a nejpozději zítra se Vám ozve Mája, která ví o Sovičce úplně všechno ;-).