O NÁS

V naší dětské skupině věříme, že maximální možný rozvoj dětí je zajištěn jen tehdy, pokud se dítě cítí v bezpečí a v pohodě. Maximální kapacita 11 dětí umožňuje našim pečujícím osobám děti dobře znát (dodržovat jejich rituály), navozovat blízký vztah a rodinnou atmosféru v kolektivu a pracovat s dětmi nejen v rámci společných řízných činností, ale i individuálně s každým dítětem.

Jsme vhodnou alternativou ke státním školkám. Náš výchovný program nese název „Rok se sovičkou“ a zaměřuje se zejména na rozvoj vztahu dětí k sobě samým (podpora sebevědomí, samostatnosti dítěte, návyky zdravého životního stylu), na rozvoj vztahů k lidem okolo nás (podpora vztahů dětí v dětské skupině, rozvoj sociálního dovednosti dětí) a rozvoj vztahu k přírodě (prvky environmentální výchovy, přirozené učení se základním ekologickým principům jako je třídění odpadu, recyklace apod.).

Dětem v průběhu docházky věnujeme zvýšenou logopedickou péči. Se správnou výslovností souvisí i slovní zásoba a rozvoj řeči. Proto v roce 2020/2021 přicházíme s celoročním projektem „S knížkou do pohádky“. Cílem projektu je povzbudit v dětech jejich vztah ke čtení, rozvoj jazyka, podpora slovní zásoby, samostatného myšlení, představivosti a trénink paměti. Účastníme se celonárodního projektu „Celé Česko čte dětem.“

Ke zdravým životním návykům patří i pohyb. Naše Dětská skupina se proto zapojila i do projektu „Se sokolem do života“, který děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života. Cvičení je zábavné i díky kladné motivaci, kdy všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Kromě výše zmíněného si u nás děti hodně hrají, část dne trávíme na nedalekém hřišti či procházkou. Rádi společně učíme nové věci, zpíváme nebo něco tvoříme. A hlavně si to všechno užíváme!

Denní režim

  • 7:30 – 9:00 příchod dětí, volná hra
  • 9:00 – 11:30 ranní kruh, dopolední svačina, osobní hygiena, řízená činnost, pobyt venku dle počasí
  • 11:30 – 12:15 oběd, osobní hygiena
  • 12:15 – 12:30 možnost vyzvedávání dětí po obědě
  • 12:30 – 14:30 čtení nebo poslech pohádky, odpočinek dětí
  • 14:30 – 15:00 odpolední svačina, osobní hygiena
  • 15:00 – 17:00 odpolední zájmová činnost, volná hra, vyzvedávání dětí

NAŠE PROSTORY

Dětská skupina Sovička má své prostory na adrese Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 – Karlín. Prostory prošly náročnou rekonstrukcí, která byla završena kolaudací pro účely dětské skupiny. Děti se tak mohou těšit na úplně novou školičku.

Interiéry

… a jak se nám tu líbí 🙂

Rádi jsme také venku 🙂