PREVENCE COVID 19

Zásady pro prevenci nákazy COVID 19 v Dětské skupině Sovička

V Dětské skupině Sovička děláme vše proto, aby u nás byli Vaše děti v bezpečí. Prostory Dětské skupiny jsou pravidelně dezinfikovány prostředky s virucidní aktivitou, pravidelně prostory větráme. K dispozici jsou dezinfekce, personál dětské skupiny zodpovídá za použití dezinfekce dětmi, dohlíží na jejich mytí rukou. S dětmi pravidelně nacvičujeme správné mytí rukou, i hygienu čištění nosní dutiny. K lepší orientaci jsme pro děti připravili obrázky s piktogramy zobrazující jednotlivé úkony. Lehátka dětí při odpoledním odpočinku budou rozestavěny v maximálním možném odstupu.

V případě zhoršení situace na území Prahy budeme s dětmi trávit více času venku, uvažujeme i o variantě rozdělení dětí do dvou malých skupinek.

K bezpečí a prevenci nákazy COVID-19 přispívají i rodiče. Prosíme tedy o dodržování následujících pravidel:

  • Rodiče jsou povinni nosit v prostoru školky roušku.
  • Při vstupu do školky použijí děti i jejich doprovod dezinfekci (umístěná u vchodu).
  • Dětem je při vstupu do prostoru dětské skupiny měřena teplota. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti 8 za normální tělesnou teplotu obecně považujeme hodnotu do 37 °C.
  • Dítě bude vybavené čistými rouškami zabalenými v sáčku.
  • Dítě bude vybaveno papírovými kapesníky (látkové kapesníky jsou v prostoru dětské skupiny zakázány).
  • Do prostor příměstského tábora je zakázáno vnášet osobní hračky dětí.

Důležité informace:

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.).

Provozu Dětské skupiny Sovička by se neměl účastnit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. V případě, že by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti, a zavoláme kontaktní osob s žádostí o okamžité vyzvednutí dítěte. Je povinností zákonného zástupce informovat vedoucí dětské skupiny, pokud by se u dítěte (nebo v okolí dítěte) projevila nemoc COVID-19.